กระดาษหัวจดหมาย

1

ขนาดงานพิมพ์

กระดาษขนาด “A4″ ( 8.25” x 11.5” )

2

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

กระดาษปอนด์ 70-80 หรือกระดาษถนอมสายตา

3

เทคนิคเพิ่มความพิเศษของงาน

ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
เคเงิน หรือ เคทอง
การเคลือบ Spot UV

4

การเข้าเล่ม

ไดคัท
ตัดมุม

5

สีพิมพ์

พิมพ์ 1 สี/2 สี /3สี /4สี  (CMYK)
หรือสีพิเศษก็ได้ ตามPantoneสี

Mobirise best site builder