งานกล่อง

1

ขนาดงานพิมพ์

กระดาษขนาด “A5″ ( 8.25” x 5.75” )
กระดาษขนาด “A4″ ( 8.25” x 11.5” )

2

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปก กระดาษอาร์ตมัน/อาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 130g – 350g
เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 หรือกระดาษถนอมสายตา
กระดาษอาร์ตมัน/อาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 85g-160g 

3

เทคนิคเพิ่มความพิเศษของงาน

เคลือบวานิช 
เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
เคเงิน หรือ เคทอง
การเคลือบ Spot UV

4

การเข้าเล่ม

มุงหลังคา
ไสกาว (ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 ม.ม.หากต้องการงานไสกาว)
เข้าห่วง
เย็บกี่
เย็บกี่ไสกาว
ปกหุ้มจั่วปัง

5

สีพิมพ์

พิมพ์ 1 สี/2 สี /3สี /4สี  (CMYK)
หรือสีพิเศษก็ได้ ตามPantoneสี

This site was designed with Mobirise website templates