ปฏิทิน

1

ขนาดงานพิมพ์

ปฏิทินแขวน
กระดาษขนาด 15”x 21”

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
กระดาษขนาด  6”x 8”
กระดาษขนาด 7”x 10”

2

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปฏิทินแขวน
ปก
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป
กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)
เนื้อใน
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
เนื้อปฏิทิน
กระดาษอาร์ตการ์ด พิเศษ 200-260 แกรม
ฐานปฏิทิน
กระดาษอาร์ตหรือปอนด์ 100 แกรม
กระดาษอาร์ต 120-160 แกรม
ใช้หุ้มกระดาษแข็งจั่วปัง ซึ่งเป็นกระดาษแข็ง มีสีเทา หรือกระดาษการ์ดหนา 360 แกรม ขึ้นไป 

3

เทคนิคเพิ่มความพิเศษของงาน

เคลือบ PVC เงา/ด้าน
เคลือบ UV เงา/ด้าน
ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
เคเงิน หรือ เคทอง
การเคลือบ Spot UV

4

การเข้าเล่ม

ปฏิทินแขวน 
เข้าหัวทองเหลือง
เข้าหัวเหล็กแบบแขวน
เจาะตาไก่

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
เจาะรูร้อยห่วงกระดูกงู
เจาะรูร้อยห่วงพลาสติก

5

สีพิมพ์

พิมพ์ 1 สี/2 สี /3สี /4สี  (CMYK)
หรือสีพิเศษก็ได้ ตามPantoneสี

Made with Mobirise theme