ป้ายไวนิล /X-Stands/ ธงญี่ปุ่น /โรลอัพ

1

ขนาดงานพิมพ์

ป้ายธงญี่ปุ่น (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
0.50 x 1.40-1.70 เมตร
0.60 x 1.40-1.70 เมตร

โรลอัพ (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
0.60 x 1.60 เมตร
0.80 x 2.00 เมตร

X-Stands  (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
0.60 x 1.60 เมตร
0.80 x 1.80 เมตร

2

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ป้ายธงญี่ปุ่น 
ไวนิล Outdoor 1440dpi มองเห็นได้ทั้ง 2 ด้าน

โรลอัพ
PP Film 1440 dpi

X-Stands (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
ไวนิล
PP Film 1440dpi   

3

วัสดุ

ป้ายธงญี่ปุ่น
โครงเหล็กทำสี

โรลอัพ
โครงอลูมิเนียม ฝาครอบด้านข้างพลาสติก

X-Stands (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
ครึ่งล่างวัสดุเหล็กทำสีครึ่งบนพลาสติก

4

เทคนิคพิเศษ

ป้ายธงญี่ปุ่น
เย็บขอบ
เจาะตาไก่
ร้อยท่อ

โรลอัพ
เคลือบฟิล์มเงา/ด้าน

X-Stands (พิมพ์เครืิ่องอิงค์เจ็ท (Inkjet)
เย็บขอบ
เจาะตาไก่
เคลือบเงาหรือด้าน

5

สีพิมพ์

4สี

Design a web page with Mobirise