โปสเตอร์

1

ขนาดงานพิมพ์

กระดาษขนาด “A3″ ( 29.7 x 42 CM )
กระดาษขนาด “A2″ ( 42 x 59.4 CM )
( หน้า / หลัง )

2

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปอนด์  ความหนาตั้งแต่ 70-120 แกรม
กระดาษอาร์ตมัน/อาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 130g – 350g  

3

เทคนิคเพิ่มความพิเศษของงาน

เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
เคเงิน หรือ เคทอง
การเคลือบ Spot UV

4

การเข้าเล่ม

ตัดปลิว

5

สีพิมพ์

พิมพ์ 1 สี/2 สี /3สี /4สี  (CMYK)
หรือสีพิเศษก็ได้ ตามPantoneสี

Made with Mobirise website theme